Nieuws feed Scipio App CGK Emmen https://www.socie.nl This feed has been generated by Socie on behalf of CGK Emmen - Bethel Mon, 08 Nov 2021 17:48:14 GMT Help de EO-Jongerendag! <p><b>Al meer dan 45 jaar komen duizenden jongeren uit alle kerken en daarbuiten samen op deze unieke dag.</b></p><p>Om hun geloof te vieren, elkaar te ontmoeten en Gods liefde te voelen. Ook vanuit onze gemeente zijn jaren lang tientallen jongeren naar de Jongerendag geweest! Jarenlang betaalde de EO?de extra kosten van dit evenement helemaal?zelf. Helaas is dat?niet meer mogelijk?en?vraagt de EO onze hulp. Vind je het, net als ik, belangrijk dat de EO-Jongerendag?blijft bestaan? Help mee en geef een gift via onderstaande informatie óf via ‘Scipio Collecte & Giften’. Hartelijk dank!</p> Fri, 05 Nov 2021 09:39:27 GMT XRD5dvmn4ZTYBadAMgxg Thema-avond duurzaamheid <p><b>Thema-avond over duurzaamheid.<br>'Zoeken naar een duurzaam leven: wat leert de Bijbel ons en welke keuzes maken we?'</b></p><p>Met als spreker: Voormalig Tweede-Kamerlid voor de Christenunie Carla Dik-Faber.<br><br>17 November, Bethelkerk Sterrenkamp 14<br>Aanvang: 20u, inloop: 19.45u<br><br>Voor inlichtingen:<br>Jurrien Hummel 0655392817<br>Eric Nijhoff 0591659291</p> Fri, 29 Oct 2021 07:00:00 GMT pp5NyNBQQBfzz7gAZ3JV Update activiteiten rondom 2e diensten <p>Beste broeders en zusters,<br><br>We zijn blij dat er weer steeds meer gemeenteleden naar de kerkdiensten komen, en ook het wekelijkse koffie drinken wordt goed bezocht. Tegelijk merken we dat de 2-wekelijkse lunch minder goed bezocht wordt dan gehoopt.<br><br>De kerkenraad heeft daarom besloten de lunch + middagdienst om 14.00 uur 1x per 2 maanden te houden. Op de overige zondagen beginnen alle middagdiensten dan om 17.00 uur. We hebben gekozen voor dit tijdstip, omdat dit de clubs veel meer mogelijkheden biedt. In de agenda op Scipio vindt u de meest actuele gegevens.<br><br>Zoals u wellicht hebt gehoord, lopen de coronacijfers helaas weer op. We roepen u op om bij het binnenkomen, en als u naar de koffie gaat, zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden, het is nog steeds van belang om hier goed op te letten. Tijdens het koffie drinken willen we u oproepen om ook de kerkzaal te gebruiken, waar meer ruimte is.<br><br>Laten we zo met elkaar het gemeenteleven weer oppakken, en ook naar elkaar blijven omzien, waarbij we ook denken aan hen die niet naar de kerk kunnen komen.<br><br>Hartelijke groeten, namens de kerkenraad,<br>Petra van der Klok</p> Thu, 28 Oct 2021 19:04:08 GMT B4ldXn9jxyiNembqO5v9 Ichthus update oktober 2021 <p><b>In de laatst gehouden gemeentevergadering op 24 augustus jl. hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken rond onze plannen tot aankoop van de Ichthus kerk in Emmermeer.</b></p><p>We hebben u toen ook meegenomen in de financiële situatie en aangegeven dat we nog in afwachting waren van de uitkomsten van een bouwkundig onderzoek. De informatie van deze gemeente vergadering is beschikbaar op Scipio onder het kopje ‘documenten’.<br><br>Inmiddels is de bouwkundige situatie duidelijk. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen hetgeen wij hadden aangenomen. De door ons begrote kosten voor achterstallig (groot) onderhoud komen globaal overeen met de ramingen in het rapport. Een aandachtspunt vormt de ventilatie in het kerkgebouw. Deze is op dit moment onvoldoende en de investering die nodig is om dit op een duurzame wijze te verbeteren valt hoger uit dan wij voorzien hadden. Hierover zijn we in gesprek met de vertegenwoordigers van de PG Emmen. Op ons verzoek is ook een meerjaren onderhoudsplan gemaakt. De kosten hiervan passen binnen onze begroting.<br><br>Dit betekent dat er voor ons geen financiële belemmeringen zij om verder te gaan in het proces rond Ichthus. De volgende te nemen stap is dan een periode van ‘proef wonen’ waarin vastgesteld moet worden of het in de praktijk mogelijk is het kerkgebouw te delen met de wijkgemeente Ichthus van de PG Emmen. Dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Een belemmering hierbij is de ventilatieproblematiek. Op dit moment wordt onderzocht of het mogelijk is om met tijdelijke maatregelen de situatie zo te verbeteren dat we op een verantwoorde manier van het gebouw gebruik kunnen maken. <br><br>Samen met de vertegenwoordigers van de PG Emmen hebben we vastgesteld dat het niet realistisch is om de proefperiode nog dit jaar te starten. We hopen dat dit begin 2022 mogelijk is. <br><br>We hadden gehoopt dat het hele proces sneller zou verlopen, maar hebben ook hier natuurlijk te maken met vertragingen als gevolg van de corona situatie. We zullen in de komende tijd verschillende gemeenteleden verder betrekken bij de uitwerking van het ‘proef wonen’. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.<br><br>Wouter Bloemberg<br>Bert Moolhuizen<br>Johan Slagter</p> Sat, 16 Oct 2021 15:29:52 GMT OzVMZv9b3etOoROn6e3v Geen uitzendingen tweede diensten - Hulp gezocht! <p>Beste gemeenteleden,<br><br>Sinds afgelopen week zijn er weer tweede diensten in de kerk.<br>Achter de schermen zijn er behoorlijk wat mensen nodig om de dienst technisch mogelijk te maken. Hiervoor hebben we nu een team van 5 beamisten, 3 leden die de uitzendingen op YouTube verzorgen en 2 mensen voor het geluid. Daarnaast een aantal jongeren die een camera in de kerk bedienen. Met deze bezetting kunnen we de techniek in de kerk (beamen en geluid) en de live uitzendingen van de ochtenddienst verzorgen.<br><br>Voor de tweede dienst is dit echter niet voldoende en kunnen we er net voor zorgen dat de techniek in de kerk verzorgd kan worden (beamen en geluid)<br>Om die reden kunnen we de avonddiensten op korte termijn niet uitzenden.<br><br>We vinden dit jammer en zoeken mensen die ons willen helpen om dit wel mogelijk te maken. <br>Concreet zoeken we <B>3 mensen voor de uitzending op YouTube en 2 mensen die het geluid</B> in de tweede diensten willen verzorgen. Als u ons hiermee wilt helpen kun u contact met me opnemen.<br><br>Hartelijke groeten Bert Stek</p> Sat, 25 Sep 2021 09:26:48 GMT QbKyYzqBV7TPoewDaxq9
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 9.00 of 10.30 uur en 14:00 uur of 17:00 uur; zie hiervoor de agenda.

Volg ons

CGK Emmen - de Bethel
Vanaf 6 februari '22 gaan wij proefwonen in De Ichthus te Emmermeer. Alle diensten en activiteiten vinden dan hier ook plaats:

Walstraat 21
7815 RA Emmen
.
> Routebeschrijving