Inloggen

Avonddienst 1e Pinksterdag ds. H.J. Vazquez

Welkom
Zingen: ELB 147:3 en 5
Stil gebed (staande)
Votum en groet (staande)
Zingen: Gezang 477:1 LvK (staande)
Gebed
Bijbellezing: Ex. 19:17-25, 31:18 en Hand. 2:37-40
Zingen: Gezang 249:1, 2 en 3 LvK
Verkondiging: Wees gehoorzaam door de Geest
Zingen: Psalm 119:30
Dankgebed
Zingen:
- Opwekking 488 (Heer ik kom tot U)
- Opwekking 687 (Heer, wijs mij Uw weg)
Inzameling van onze gaven
Zingen: Gezang 252:1, 2, 3 en 4 LvK
Geloofsbelijdenis (staande)
Zingen: Gezang 477:2 LvK (staande)
Zegen (staande)
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving