Inloggen

Avonddienst ds. H.J. Vazquez

Welkom
Zingen Psalm (DNP) 116 : 1 en 3
Stil gebed, votum en groet
Zingen Psalm 121 : 1 en 4
Gebed
Schriftlezing Jesaja 40 : 27-31 en
Joh. 1 : 14-18
Zingen ELB 163
Lezen: HC zondag 9
Verkondiging
Zingen Joh. de Heer 100
Gebeden
Zingen Opwekking 599
Zingen Opwekking 630
Collecte
Zingen Psalm (OB) 68 : 10
Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 444 : 1, 2 en 3
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving