Inloggen

Avonddienst ds. H.J. Vazquez

Welkom
Zingen: Psalm 75:1 en 7
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekkin 674
Lezen van het verkorte Avondmaalsformulier Zingen: Gez. 320:3 LvK
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Gezang 285:4 LvK
Gebed
Bijbellezing: Deut. 21:22-23, Jes. 53:1-6 en Hand. 13:28-30
Zingen: Psalm 118:2 en 6 DNP
Lezen: HC zondag 15
Verkondiging: Jezus heeft geleden...
1) ...voor onze redding (vraag en antwoord 37)
2) ...onder Pontius Pilatus (vraag en antwoord 38)
3) ...aan het kruis (vraag en antwoord 39) Zingen: Gez. 182:1 en 4 LvK
Dankgebed
Inzameling van uw gaven
Zingen: Psalm 145:3 en 6
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 182:6 LvK
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving