Inloggen

Avonddienst ds. H.J. Vazquez

Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 136 (Abba Vader)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 27:2 DNP
Gebed
Bijbellezing: Gen. 2:15-17 en Rom. 6:1-14
Zingen: Gezang 182:1 en 3
Lezen: HC zondag 16
Verkondiging: U stierf voor mij, ik leef voor U!
Zingen: Gezang 182:2, 5 en 6
Dankgebed
Inzameling van onze gaven
Zingen: Gezang 462:1 en 4
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 68:10 OB
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving