Inloggen

Avonddienst ds. HJ Vazquez

Zingen: Opwekking 580
Zingen: Joh. de Heer 657
Zingen: ELB 24
Welkom en mededelingen
Zingen: Opwekking 277
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gez. 21:1, 3 en 7
Zingen: Opwekking 430
Gebed
Bijbellezing: Psalm 146
Zingen: Ps. 146:1 en 2 DNP
Verkondiging
Zingen: Ps. 146:3, 4 en 5 DNP
Zingen: Opw. 461
Gebed
Inzameling van onze gaven
Zingen: Ps. 135:10
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opw. 420
Zegen
Zingen: ELB 140
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving