Inloggen

Avonddienst ds. Vazquez

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 473:1, 2 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 695
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 6
Zingen: Psalm 25:5 en 6
Lezen: HC zondag 21, vr. en antw. 56
Zingen: Psalm 103:1 en 3 DNP
Verkondiging: Een boodschap van vergeving!
Zingen: Opwekking 642
Gebed
Inzameling van onze gaven
Zingen: Joh. de Heer 104:1 en 2
Geloofsbelijdenis
Zingen: Joh. de Heer 104:3
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving