Inloggen

Avonddienst en 2e Advent ds. Vazquez

Tevens 2e Advent vandaag!

Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 96 : 1 en 5 (DNP)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: ‘Ik zal er zijn’ – ( Sela)
Gebed
Bijbellezing : 1 Thessalonicenzen 4 : 13 – 18
Zingen: Gezang 300 : 1, 4 en 6 (LvK)
Lezen: HC zondag 22 vr. en antw. 57
Verkondiging: ‘Wat gebeurt er als ik ga sterven’ (deel 4)
Thema: De Wederkomst van Jezus
Zingen: - Maranatha ( Sela )
- Opw. 585 (Er is een dag)
Gebed
Inzameling van onze gaven
Zingen: ELB 411 (Jezus leeft in eeuwigheid)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 73 : 9
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving