Inloggen

Jeugddienst!

11 november is er weer een jeugddienst! Deze vindt plaats in de GKV om 16.30 uur.
Het thema van de dienst is ‘Hoe rijk maakt geld jou?’.
Iedereen is welkom!

1. Votum
2. Vredegroet
Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen (opzeggen door de voorganger)
3. Zingen: Opwekking 733 en Psalmen voor Nu 16
4. Intro, met interactief moment (peiling via Kahoot)
5. Bidden
6. Preek, met interactieve momenten (peiling via Kahoot)
7. Onderbreking, zingen: Opwekking 544
8. Vervolg preek, met interactieve momenten (peiling via Kahoot)
9. Zingen: Heer wijs mij uw weg (sela)
10. Bijbellezen: Matteus 19:16-30 (gelezen door ...)
11. Bidden – zingen Opwekking 436
12. Geloofsbelijdenis zingen: Gezang 161
13. Inzameling van de gaven (diakenen geholpen door...)Tijdens de collecte zingt de muziekgroep Gezegend is de Vader (sela) (tekst op de beamer svp)
14. Zingen: LvdK 293:1,3
15. Zegen.
De HERE zegene en behoede u. De HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Als amen: LvdK 456:3
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving