Inloggen

Ochtend- en kinderdienst ds. Vazquez

Zingen: kom binnen kom binnen het feest gaat beginnen
Welkom
Zingen: dit is de dag (opwekking 32)
Stil gebed
Votum en Groet
Zingen: Jozef, alles wat je droomt
Zingen: Lied van de 10 woorden (melodie jezus zegt dat hij hier van ons verwacht)
Gebed
Sketch (door Annemarie Stek)
Zingen: weet je dat de vader je kent (Ellie en Rikkert)
Schriftlezing: Gen. 37:12-36 (kinderbijbel)
Zingen: Jozef had een jas (Elly en Rikkert)
Verkondiging: Op reis met Jozef (deel 2)
Zingen: Jozef zoekt zijn grote broers (Hanna Lam)
Dankgebed
Collecte
Zingen: van A tot Z kids opw 241
Zegen
Zingen: Zegenlied Ga in vrede ga in liefde opwekking kids 251
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving