Inloggen

Ochtenddienst 1e Pinksterdag ds. H.J. Vazquez

Welkom en mededelingen
Zingen: JdH 98 (Samen in de Naam van Jezus)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 733 (Tienduizend redenen)
Gods wil voor ons leven (Kol. 3:1-17)
Zingen: ELB 8 (Als een hert dat verlangt naar water)
Kindermoment
Zingen: (kinderlied)
Gebed
Bijbellezing: Mat. 28:16-20, Hand. 2:1-4 en Kol. 2:1-7 (door Esther Kiers)
Zingen: Gezang 14:1 en 2 LvK
Verkondiging: Volg de weg van Jezus!
Zingen: Opwekking 623 (Laat het huis gevuld zijn)
Lezing formulier voor openbare geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 136 (Abba Vader)
(kinderen komen terug)
Beantwoording van de vragen
Zegen en doop (knielen)
Toespreken van de gemeente
Zingen: Psalm 134:1 en 2 DNP (staande)
Getuigenis door Esther Kiers
Zingen: Opwekking 698 (Nooit meer alleen)
Persoonlijk woord aan de belijdeniscatechisanten
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Opwekking 710 (Gebed om zegen)
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving