Inloggen

Ochtenddienst br. JGE Brand

• Welkom, mededelingen
• Zingen Opwekking 277 [Machtig God, sterke rots]
• Stil gebed, votum en groet
• Zingen Ps. 1 : 1 en 2
• Gods wil voor ons leven
• Zingen Ps. 1 : 3
• Gebed bij/om de opening van de Schrift
• Zingen AWN 1 lied 20 : 1 en 2 of Evang. liedbundel 278 [Laat de kind’ren tot.Mij komen]
• Kindermoment, kinderlied, vertrek K.N.D.
• Schriftlezing Marc. 10 : 13 – 16 NBV
• Zingen Gez. 335 : 1, 7 en 8
• Verkondiging: Laat de kind’ren tot Mij komen
• Zingen Ps. 115 : 5 en 6
• Dankzegging en voorbeden
• Terugkeer K.N.D.
• Collecten
• Zingen Ps. 8 : 1, 2 en 6
• Zegenbede.
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving