Inloggen

Ochtenddienst ds. H.J. Vazquez

Zingen: Opwekking 25 (Laat ons met elkander)
Welkom en mededelingen
Zingen: OTH 540 (Maak een vrolijk geluid)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Hemelhoog 551
(Dank U wel voor de sterren en de maan)
Gods wil voor ons leven
Zingen: OTH 488 (Diep, diep, diep als de zee)
Gebed
Zingen: Opwekking voor kids 27b
('k Heb Jezus nodig, heel mijn leven)
Bijbellezing: Mat. 18:21-35 (door Julia Bonnes)
Zingen: OTH 491 (Een rivier vol van vrede)
Verkondiging: God houdt van jou!
Zingen: OTH 545
(Tot zeven maal zeventig maal)
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: OTH 481
Blij, blij, m’n hartje is zo blij)
Zegen
Zingen: Opwekking voor kids 185
(De Here zegent jou)
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving