Inloggen

Ochtenddienst ds. HJ Vazquez

Welkom en mededelingen
Zingen: Opw. 789 (Lopen op het water)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opw. 461 (Mijn Jezus, mij Redder)
Gods wil voor ons leven
Zingen: Ps. 25 : 4 en 8 DNP
Kindermoment
Zingen: ‘Wees niet bang’ (Elly & Rikkert)
Gebed
Bijbellezing: Jes. 43 : 27 - 44
1 Kor. 12 : 2 - 3
Zingen: Gezang 477 : 1 LvK
Verkondiging: Een geestelijke opwekking
Zingen: OTH 203 : 1, 4 en 5
(Mijn hart wacht stil op U,o Heer)
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Ps. 81 :
1 (allen), 8 (mannen), 9 (vrouwen) en 14 (allen)
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving