Inloggen

Ochtenddienst ds. Vazquez

Welkom
Zingen: Opwekking 715:1 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Gezang 457:1 en 2
Gods wil voor ons leven
Zingen: Opwekking 687:1 en 3
Kindermoment
Zingen: kinderlied
Kinderen gaan naar de kindernevendienst
Gebed
Bijbellezing: Jesaja 6
Zingen: Gezang 399:1 en 6
Verkondiging: Geroepen door God!
Zingen: Gez. 444:1, 2 en 3
Lezing van het formulier voor bevestiging ambtsdragers
Zingen: Psalm 134:1
Tijdens het zingen komen de kinderen van de kindernevendienst terug in de kerkzaal
Beantwoording van de vragen door br. Gert Schepers
Zegen (knielbank)
Zingen: Psalm 134:3 (staande)
Toespreken van de gemeente
Lied door kerkenraad: Psalm 27:7
Dankgebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Gezang 457:3 en 4
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving