Inloggen

Ochtenddienst en 2e Advent ds. J.W. Moolhuizen

Tevens 2e Advent vandaag!

Welkom en mededelingen
Zingen: Gezang 118 : 1 en 2
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 727 : ‘Ik val niet uit zijn hand’
Wetslezing
Zingen: Psalm 6 : 1, 4 en 5
Kindermoment
Kinderlied:
Gebed
Schriftlezing: Maleachi 3 : 6 – 12
Zingen: Opwekking 813
Verkondiging : Terugkeren
Zingen: Psalm 61: 1, 3 en 5
Dankgebed
Collecte
Zingen: Psalm 66 : 5
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving