Inloggen

Vrijwillig levenseinde

Als medewerker in de zorg kom je in aanraking met mensen die een verzoek
hebben voor of nadenken over een vrijwillig levenseinde.
Dit zorgt voor ethische vragen. Hoe ga ik er als christen-zorgverlener mee
om? Hoe voer ik het gesprek hierover met de cliënt of patiënt? Welke
handreikingen zijn er vanuit Gods Woord? Wat kan wel en wat kan niet? Hoe
autonoom zijn we eigenlijk als mens? En vast nog meer vragen.
Op D.V. donderdag 21 maart 2019 hopen we een toerustingsavond te
organiseren voor medewerkers in de zorg die deze vraagstukken
tegenkomen in de praktijk van hun werk. Daarnaast zijn ambtsdragers en
anderen die affiniteit met dit onderwerp hebben ook van harte uitgenodigd.
De avond wordt gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk
Veenendaal-Bethel.
We starten om 17:30 met inloop en een broodjesbuffet.
Om 18:00 zal Dr. A. A. Teeuw een lezing over dit thema geven. Dr. Teeuw is
werkzaam als arts en heeft theologie gestudeerd, waardoor praktijk en
theorie elkaar zullen aanvullen in de lezing.
Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de hand van casussen of door u
ingebrachte praktijksituaties.
De avond zal om 21:00 afgelopen zijn.
Opgave kan via Lucas Stoter l.stoterkip@gmail.com voor 15 maart.
Eigen bijdrage voor het dekken van de onkosten is €10,- deze bij aanmelding
overmaken op rekeningnummer NL52INGB0000535300 T.n.v.
penningmeester Kerkelijk Bureau CGK en onder vermelding van ‘toerusting
21 maart 2019’.
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving