Inloggen

Bijbelrooster week 46

Voor week 46 is er geen Bijbelleesrooster. Het rooster van vorige week is hieronder weergegeven:

Bijbelrooster voor de komende week (thema: Witwassen: foute boel of uitkomst?)
N.a.v. de verkondiging over Jes. 1:1-20

Maandag 5 november
Jesaja 1:1-4

Heb ik God wel eens de rug toegekeerd (vers 4)? Israël heeft zich van God afgekeerd. Daarom staat er dat Israël elk inzicht mist (vers 3). Hoe is dat bij mij eigenlijk? Heb ik wel inzicht? En waar blijkt dat dan uit?

Vanavond vergadert de kerkenraad. Misschien een mooie gelegenheid om vandaag voor de kerkenraad te bidden om wijsheid en inzicht in de wil en weg van de HEER voor onze gemeente.

Dinsdag 6 november
Jeremia 7:1-15
Als iets duidelijk wordt in dit gedeelte is het wel dat het God niet om de buitenkant gaat, maar om de binnenkant. Is het hart van Israël op de HEER betrokken of niet. Hoe staat het eigenlijk met mijn hart, met mijn leven? Is het geloof bij mij iets van de buitenkant, of gaat het dieper?

Woensdag 7 november
Lukas 17:11-19
Het is vandaag dankdag. Waar ben ik God vooral dankbaar voor? Zou ik ook naar Jezus terug zijn gegaan om Hem te bedanken (zie vers 15-16)? Bedenk een dankpunt m.b.t. onze gemeente en breng die dankbaarheid in gebed bij de HEER.

Donderdag 8 november
Openbaring 21:1-5
We zijn op weg naar een toekomst zonder dood, rouw, jammerklacht en pijn. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal er geen zonde meer zijn. Hoe zal het leven er dan voor mij uitzien? Kijk ik daar ook naar uit? Waarom wel/niet?

Vrijdag 9 november
Psalm 130

In vers 4 staat dat er bij God vergeving is. Heb ik vergeving nodig? Waarom eigenlijk? Wat hebben de woorden “om Jezus wil” aan het einde van een gebed voor betekenis voor mij persoonlijk?
Vanavond vindt weer belijdeniscatechisatie plaats. Bid dat de catechisanten een levende relatie met Jezus mogen krijgen of daarin verder mogen groeien!

Zaterdag 10 november
Jesaja 1:18-20

Hoe kunnen mijn zonden weer wit worden als sneeuw? Wat moet ik daarvoor doen? Kán ik daar überhaupt iets voor doen?
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving