Inloggen

Bijbel leesrooster 9 t/m 14 april 2018

Bijbelrooster voor de komende week (thema: Voorbereiding Heilig Avondmaal)

N.a.v. preek over HC zondag 14

 

 

Maandag 9 april

2 Sam. 7:1-17                     Lees vers 16 nog eens. Wat heeft deze belofte van God met de komst van de

                                               Here Jezus te maken?  

 

Dinsdag 10 april

Hebreeën 7:11-28           Wat is het verschil tussen Jezus als Hogepriester en alle andere

                                               hogepriesters (zie met name vers 27)? Wat betekent het offer van Jezus voor

                                               mij persoonlijk?

 

Woensdag 11 april

Psalm 32                              Uit het begin van deze psalm blijkt dat ik pas echt gelukkig ben als mijn

                                               ontrouw wordt vergeven en als mijn zonden worden bedekt. Benoem een                                                                      concrete zonde van deze week en breng dat in gebed tot God:

 

                                               Vader in de hemel, ik belijd U dat ik gezondigd heb tegen U. [noem hier                                                                             concreet de betreffende zonde]. Wilt U mij vergeven in Jezus' Naam en mij

                                               helpen om met de hulp van de Heilige Geest steeds minder te zondigen in mijn                                                               dagelijkse leven.

 

Donderdag 12 april

1 Kor. 11:17-26                  Reageer op de volgende stelling:

 

                                               Als er partijvorming is in de gemeente van Jezus Christus, dan kan er geen

                                               Avondmaal gevierd worden!

 

Vrijdag 13 april

1 Kor. 11:27-34                  Waarom is het goed om mijn intenties te toetsen voordat ik aanstaande

                                               zondag aan het Avondmaal deelneem? Wat zijn bij deze toetsing de criteria?

 

Zaterdag 14 april

Matteüs 1:18-25               Maria is door de Heilige Geest zwanger geraakt. Het kindje werd geboren en

                                               kreeg de naam Jezus. Waarom is het belangrijk voor mij om te geloven dat

                                               Jezus ontvangen is van de Heilige Geest en dat Hij geboren is uit de maagd

                                               Maria? Kijk ik ernaar uit om morgen Avondmaal te vieren? Waarom wel/niet?

 

Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving