Inloggen

Bijbelleesrooster week 11 2019

Bijbelrooster voor de komende week (thema: Het nieuwe Jeruzalem)
N.a.v. de verkondiging over Openbaring 21:22-22:5


Maandag 11 maart
Jesaja 60:19-22

De HEER zal elke gelovige straks voor altijd licht geven. Wat betekent dat beeld voor mij persoonlijk? Vergelijk deze tekst met Openbaring 21:23.
Welke overeenkomst zie ik?
Dank God dat Hij door de hele Bijbel en geschiedenis heen nauwkeurig vast houdt aan Zijn reddingsplan!

Dinsdag 12 maart
Ezechiël 44:1-9

Lees het laatste vers nog een keer. Voor het Nieuwe Jeruzalem geldt ook dat er mensen zijn die daar niet binnen zullen komen. Alleen zij die in het boek van het leven staan zijn welkom. Zie Openbaring 21:27. Ben ik er zeker van dat ik in het boek van het leven sta geschreven? Waarom wel/niet?

Woensdag 13 maart
Psalm 65

In vers 3 staat dat God ons gebed hoort. Geloof ik dat mijn persoonlijke gebeden door God gehoord worden? Waarom? Vandaag is het biddag. Wat betekent het bidden voor mij persoonlijk? Heb ik een gebedsleven?

Donderdag 14 maart
Jesaja 11:1-10

Verschillende beelden worden hier gebruikt om het vrederijk van God te beschrijven. Welk beeld spreekt mij aan en waarom?

Vrijdag 15 maart
Zacharia 8:1-8

God belooft in vers 3 in Jeruzalem te wonen. Een kenmerk van het nieuwe Jeruzalem is dat God zal wonen onder de mensen (Openbaring 21:3). Hoe zal het zijn dat God straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde onder de mensen zal wonen? Welke voorstelling maak ik me daarbij?

Zaterdag 16 maart
1 Johannes 5:1-12

Het gaat in deze Bijbeltekst over het eeuwige leven (zie vers 11). Wat is dat eigenlijk? Wanneer begint het eeuwige leven?

Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving