Inloggen

Bijbelleesrooster week 15 2019

Bijbelrooster voor de komende week (thema: ‘Wie zwijgt stemt toe’ en ‘Wie gelooft, wordt kampioen’)
N.a.v. de verkondigingen over Jesaja 52:13-53:12


Maandag 8 april
Handelingen 8:26-40

 

De Ethiopiër leest over de lijdende knecht in Jesaja. Filippus past Jesaja 53 toe op Jezus (zie vers 35). Wat betekent het voor mij dat Jezus in mijn plaats als een lam naar de slachtbank werd geleid?
Reageer op de volgende stelling n.a.v. vers 39: Vreugde/blijdschap is een kenmerk van elke volgeling van Jezus!

 

Dinsdag 9 april
Filippenzen 2:5-11

 

Na de vernedering van Jezus volgde Zijn verhoging. Als ik Jezus volg in mijn leven, maak ik dan een soortgelijk proces door (verhoging via vernedering)?
Waarin zit, Bijbels gezien, de vernedering voor elke volgeling van Jezus?

 

Woensdag 10 april
Job 2:11-13

 

Job heeft te maken met een enorme lijdensweg. Zijn vrienden komen hem bezoeken. Zeven dagen en nachten zwijgen ze. Hadden ze dat maar volgehouden, want verderop in het Bijbelboek komen ze met verwijten. Job zal wel gezondigd hebben, anders had hij niet zo hoeven te lijden. Hoe ga ik met het lijden om in mijn leven? Welke betekenis heeft daarbij het lijden van Jezus voor mij?

 

Donderdag 11 april
1 Petrus 2:21-25

 

Herken ik mij in een dwalend schaap (vers 25)? Herken ik mij in het schaap dat terugkeerde naar de Goede Herder, de Here Jezus? Waarom heb ik Jezus eigenlijk nodig in mijn leven?

 

Vrijdag 12 april
Johannes 1:29-34

 

Johannes zegt over Jezus dat Hij het Lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. Afgelopen zondag hebben we Avondmaal gevierd. Wat betekent het Avondmaal voor mij persoonlijk?

 

Zaterdag 13 april
Matteüs 27:11-14

 

Jezus zwijgt. Waarom doet Jezus dat? Wat betekent het zwijgen van Jezus voor mijn leven?

Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving