Inloggen

Bijbelleesrooster week 2 2019

Bijbelrooster voor de komende week (thema: Als God je roept…)

N.a.v. de verkondiging over Jesaja 49:14-17 en Marcus 1:16-20

 

Maandag 7 januari

Psalm 22:1-6                     

In de eerste verzen van deze Psalm lezen we hoe de dichter zich door God verlaten voelt. Vergelijk Jesaja 49:14. Heb ik ook wel eens het gevoel gehad dat God mij had verlaten? Wat betekent het voor mij dat Jezus aan het kruis de woorden uit Psalm 22 aanhaalde (Mat. 27:46)?

 

Dinsdag 8 januari

1 Samuël 3:1-10               

Hoe kan ik in mijn leven de stem van God verstaan?

Reageer op de volgende stelling: God heeft mij nog nooit geroepen!

 

Woensdag 9 januari

Matteüs 14:22-33           

Als Jezus mij roept, durf ik dan bij Hem te komen? Zo ja, wat betekent dat voor mijn dagelijkse leven? Zo nee, welke obstakels ervaar ik in mijn leven om bij Jezus te komen?

 

Donderdag 10 januari

Marcus 10:17-22             

Kan ik mij iets voorstellen bij de reactie van die rijke jongeman? Hoe zou ik gereageerd hebben op de uitnodiging van Jezus in vers 21?

 

Vrijdag 11 januari

Lukas 19:1-10                   

Jezus nodigt Zacheüs uit om bij Hem te komen. Zacheüs doet het. De ontmoeting met Jezus verandert zijn leven. In welk opzicht heeft de relatie met Jezus mijn leven veranderd?

 

Zaterdag 12 januari

Romeinen 6:1-4               

Afgelopen zondag ontving Nora Mulder het sacrament van de Heilige Doop. Wat betekent de doop voor mij persoonlijk?

Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving