Inloggen

Bijbelleesrooster week 47

Bijbelrooster voor de komende week (thema: De grote metamorfose)

N.a.v. de verkondiging over 1 Kor. 15:50-57

 

Maandag 19 november

Job 19:21-27                      

Job belijdt: God is mijn Redder. De HEER leeft. Hij zal ingrijpen. De situatie van Job is verre van rooskleurig. Hoe mijn eigen situatie op dit moment ook is, herken ik in mijzelf het vertrouwen dat Job heeft op God? En kan ik vanuit mijn hart zeggen: “Jezus leeft!”? Zo ja, welke gevolgen heeft dat vertrouwen en die belijdenis dan voor mijn dagelijkse leven?

 

Dinsdag 20 november

1 Korinthe 15:12-19       

Waarom is mijn geloof nutteloos als Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan?

 

Woensdag 21 november

1 Korinthe 15:35-38       

Wat wil de HEER hier tegen mij zeggen m.b.t. het nadenken over het lichaam dat gelovigen krijgen als zij uit de dood zullen opstaan? 

 

Donderdag 22 november

1 Korinthe 15:42-49       

Paulus geeft aan dat gelovigen een geestelijk lichaam zullen krijgen. Is de boodschap dat de gelovige mens een geestelijk lichaam zal krijgen voor mij een troost of roept het voor mij alleen maar vragen op? Waarom?

 

Vrijdag 23 november

1 Korinthe 15:50-57       

Hoe merk ik dat ik nu nog een vergankelijk lichaam heb? Wat doet dat met mij? Reageer op de volgende stelling:

Als je Jezus kent en een relatie met Hem hebt, dan mag je niet meer bang zijn voor de dood!

 

Zaterdag 24 november

Filippenzen 3:17-21        

In vers 21 schrijft Paulus dat ons armzalig lichaam gelijkgemaakt zal worden aan het verheerlijkte lichaam van Jezus. Wat betekent dat concreet voor mij? Wat verandert er voor mij als ik zo’n lichaam zal krijgen in de toekomst?

Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving