Inloggen

Bijbelleesrooster week 48

Bijbelrooster voor de komende week (thema: Het vrederijk van God)
N.a.v. de verkondiging over Jesaja 11:1-10

 

Maandag 26 november
Jesaja 11:1-5        
De telg uit de stronk van Isaï (vers 1) is Jezus. Over Hem wordt in dit gedeelte veel gezegd. Welke eigenschap/welk kenmerk van Jezus spreekt mij in deze tekst het meest aan. Waarom? Hoe zou ik persoonlijk Jezus omschrijven?

Dinsdag 27 november
Jesaja 11:6-10    
Hier wordt het resultaat beschreven van Jezus’ heerschappij. Wat gaat er allemaal veranderen als het vrederijk van God definitief door gaat breken op de dag van Jezus’ Wederkomst? Kijk ik uit naar de doorbraak van Gods Koninkrijk? Waarom wel/niet?

Vanavond vindt de gemeenteavond plaats. Een mooi gebedspunt voor vandaag. Laten we bidden dat het een mooie en opbouwende avond mag worden tot Gods eer. Want de kerk is niet van ons maar van Hem!

Woensdag 28 november
Efeziërs 6:10-20    
Wij krijgen van God een geestelijke wapenrusting, waarmee we op Jezus lijken (vergelijk deze tekst met Jes. 11:5). Welk aspect van de geestelijke wapenrusting is het meest zichtbaar in mijn leven? En welke het minst?

Donderdag 29 november
Romeinen 15:7-13    
Paulus grijpt in vers 12 terug op Jesaja 11. Ook de heidenvolken mogen bij de HEER komen en genieten van het vrederijk. Maar hoe zit het dan met het Joodse volk? Heeft dat volk afgedaan bij God? Of heeft de HEER nog een plan met Israël? Speelt Israël een (belangrijke) rol in mijn geloofsbeleving? Waarom wel/niet?

Vrijdag 30 november
Openbaring 5        
In vers 5 wordt Jezus de telg van David genoemd (denk aan Jes. 11:1). Er staat dat Hij de overwinning heeft behaald. Welke overwinning wordt hier precies bedoeld? En wat betekent Zijn overwinning voor mij persoonlijk?

Zaterdag 1 december
Openbaring 22:16-21    
Dit is het indrukwekkende slot van de Bijbel. Jezus stelt Zichzelf voor als de telg van David (vers 16). De Bijbel eindigt met de sterke hoop en verwachting dat Jezus terugkomt. Hoe leeft die verwachting bij mij? Wat kan ik doen om die hoop en verwachting in mijn leven meer aan te wakkeren?
 

Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving