Inloggen

Bijbelleesrooster week 49

Bijbelrooster voor de komende week (thema: Verlangen naar Jezus)
N.a.v. de verkondiging over Jesaja 40:1-11

 

Maandag 3 december
Jesaja 52:7-12        
In vers 9 lezen we dat de HEER Zijn volk troost. Waar bestaat die troost uit? 
Wat is mijn persoonlijke troost/houvast? Denk ook aan zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus.

 

Dinsdag 4 december
Lucas 3:1-6    
Hier wordt de tekst uit Jesaja 40 aangehaald door Lucas en toegepast op Johannes de Doper. Al wat leeft zal zien hoe God redding brengt (vers 6). Heeft God ook redding gebracht in mijn leven? Zo ja, op welke manier?

 

Woensdag 5 december
Johannes 1:19-28    
Hier krijgen we een beeld van de wijze waarop Johannes de Doper tegen Jezus aankeek (vers 27). Hoe kijk ik tegen Jezus aan? Herken ik mijzelf in de manier waarop Johannes de Doper over Jezus spreekt?

 

Donderdag 6 december
Psalm 37:1-4        
Vergelijk dit Bijbelgedeelte met Jesaja 40:6-8. De boodschap is: het Woord 
van God houdt altijd stand. Vertrouw op de HEER en zoek je geluk bij de HEER. Hoe is dat in mijn leven? Houd ik mij daar ook aan?

 

Reageer op de volgende stelling:
Je kunt best je geluk zoeken bij Jezus én bij iets of iemand anders tegelijk!

 

Vrijdag 7 december
Openbaring 22:6-12    
Vergelijk vers 12 met Jesaja 40:10. Wat wordt bedoelt met die beloning? Wat betekent dat voor mijn toekomst?

 

Zaterdag 8 december
Johannes 10:11-16    
Het beeld van God als herder kwamen we ook in Jesaja 40 tegen (zie vers Jesaja 40:11). In Johannes 10 wordt duidelijk dat Jezus de Goede Herder is. Ben ik als een schaap die in het dagelijkse leven achter herder Jezus aangaat? Verlang ik naar Jezus? Waarom wel/niet?
 

Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving