Inloggen

Bijbelleesrooster week 7 2019

Bijbelrooster voor de komende week (thema: Vrijgekocht door Jezus!)

N.a.v. de verkondiging over Jesaja 43:1-7 en 1 Timotheüs 2:5-6

 

Maandag 11 februari

Exodus 12:31-39              

Het volk Israël werd door God uit Egypte bevrijd. Zo wil Jezus ons bevrijden uit de macht van de zonde. Herken ik dat in mijn leven? Zo ja, hoe merk ik dat?

 

Dinsdag 12 februari

Exodus 17:1-7                   

Israël was in de woestijn niet dankbaar voor de bevrijding uit Egypte. Integendeel. De Israëlieten klagen en vragen zich af waarom ze uit Egypte zijn weggevoerd. Ben ik in mijn leven dankbaar voor de bevrijding door Jezus? Komt die dankbaarheid ook uit in mijn manier van leven?

 

Woensdag 13 februari

Psalm 31                             

In vers 6 schrijft de dichter: ‘In Uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God, U verlost mij’. Vind ik het moeilijk om mijn leven in Gods hand te leggen? Of is het juist geruststellend en fijn?

Laten we dit vers letterlijk in gebed bij God brengen vandaag.

 

Donderdag 14 februari

1 Korintiërs 1:26-31        

Lees vers 30 nog een keer. Ben ik eigenlijk één met Christus Jezus?

Zo nee, hoe kan ik één worden met Hem?

Zo ja, wat houdt dat één zijn met Hem voor mij dan concreet in?

 

Vrijdag 15 februari

Romeinen 6:1-14            

Afgelopen zondag werden Emma en Fleur Busker gedoopt. Wat leer ik in dit Bijbelgedeelte over de doop? Wat betekent de doop voor mij persoonlijk?

Tip: luister via internet eens het prachtige lied van Sela, ‘Doop’.

 

Zaterdag 16 februari

Marcus 10:35-45             

Deze Bijbeltekst eindigt met de Mensenzoon (Jezus) die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen. Hoe hoog is de prijs die Jezus heeft betaald om mij vrij te kopen? Waarom heeft Jezus dat eigenlijk willen doen?

Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving