Corona kerkregels in het kort

Voor het gebruik van het kerkgebouw en hoe we invulling geven aan de kerkdiensten, tijdens de Corona-periode, hebben we een gebruiksplan opgesteld. De belangrijkste regels hieruit vindt u hieronder. Het volledige gebruiksplan kunt u vinden in het menu onder het kopje 'Documenten'.

U mag naar de kerk komen als u niet verkouden bent, geen koorts hebt en niemand in uw directe omgeving Covid-19 heeft. Hiervoor geldt geen leeftijdsrestrictie meer!
U moet uzelf vooraf aanmelden voor een dienst bij voorkeur via de Scipio app, of mailen naar de internetcommissie. Het kan zijn dat het maximum aantal personen dat in de kerkzaal past, is bereikt, dan kunt u niet komen. Als dat het geval is, krijgt u daar bericht van.
Kinderen die naar de oppas of kindernevendienst gaan, hoeft u niet aan te melden. Kinderen die bij u in de kerkzaal zullen zitten, moeten wel worden aangemeld.

U zult altijd 1,5 meter afstand moeten houden tot personen die niet tot uw huishouden behoren.

Op het kerkplein zullen welkommissieleden u voor de dienst welkom heten en wijzen welke ingang u moet nemen. Eventueel kunt u hen ook om verheldering vragen als iets u niet duidelijk is.
Bij binnenkomst wordt u verzocht uw handen te reinigen met de beschikbare handgel.
Om opstoppingen te voorkomen en de anderhalve meter te waarborgen, kunt u geen gebruik maken van de garderobe.
Gelieve ook geen gebruik te maken van de wc, tenzij u hoge nood hebt. Als u naar de wc gaat, graag vooraf en na gebruik de bril en doorspoelknop reinigen met de beschikbare wegwerpdoekjes en uw handen wassen.

Kinderen die naar de oppas of nevendienst gaan, moeten meteen bij binnenkomst naar hun nevenruimte worden gebracht.
Met jonge kinderen voor de oppas neemt u de rechter ingang van de kerk. Een leidinggevende van de oppas zal bovenaan de trap naar de kelder staan om de kinderen over te nemen en naar beneden te brengen. Er zijn 2 leidinggevenden aanwezig.
De kinderen voor de kindernevendienst kunnen meteen na binnenkomst door de linker kerkingang bij de grote kerkenraadskamer gebracht worden. De kindernevendienstleiding zal de kinderen verdelen in 2 groepen, waarvan de oudste groep naar boven gaat.

In de kerkzaal zal u een plek gewezen worden om te gaan zitten door de kosters.
Echtparen en gezinnen kunnen naast elkaar zitten.
Om voldoende afstand te creëren tussen de rijen heeft de CVB steeds een rij stoelen met lint afgezet. Ook krijgt ieder huishouden bij binnenkomst een aantal ‘rode kaarten’, die op de stoelen ernaast worden neergelegd, zodat er tot het volgende persoon 1,5 meter afstand is.

Er mag tijdens de dienst helaas nog niet gezongen worden. Dit zal alleen door een aantal voorzangers worden gedaan, die op de voorste rij in de kerk zitten.

Tijdens de dienst zal er geen collecte worden gehouden. U kunt uw gaven geven via de Scipio-app of de QR code die getoond wordt voor en na de dienst. Ook zal er bij de uitgang een schaal staan waar mensen die geen smartphone hebben hun collectegeld in kunnen doen.

Na afloop van de dienst volgt u de aanwijzingen door de dienstdoende kosters en ambtsdragers op, om op een ordelijke manier de kerk te verlaten. Het is het de bedoeling dat ouders met kinderen in de oppas of nevendienst voor in de kerk wachten tot iedereen de zaal uit is. Daarna kunnen zij op gepaste afstand van elkaar hun kinderen op dezelfde plek ophalen, als waar ze zijn weggebracht.

Er kan geen koffie of thee worden gedronken na de dienst.
U kunt helaas ook niet napraten in de hal of op het kerkplein, omdat dit de doorstroom vanuit de kerkzaal belemmert. U mag zeker napraten, maar dan verderop in de straat of op de parkeerplaats.

Tot slot: Als iets niet duidelijk is, mag u altijd om verheldering vragen aan mensen die rondom en in de kerk aanwezig zijn om u wegwijs te maken. Maar we vragen u om niet ter plekke met hen in discussie te gaan over het waarom van de regels. Als u daarover toch vragen heeft, kunt u contact opnemen met Bert Moolhuizen.

We hopen dat we, ondanks alle restricties en voorwaarden toch gezegende diensten zullen hebben, tot Gods eer en tot opbouw van de gemeente.
Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur. In verband met Corona is er op dit moment alleen om 10.00 uur een dienst.

Volg ons

CGK Emmen - de Bethel
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving