Mededeling namens de kerkenraad

Beste gemeenteleden,

In deze moeilijke tijd waarin de reguliere kerkdiensten geen doorgang kunnen vinden, wordt er gelukkig veel met elkaar meegeleefd, worden telefoontjes gepleegd, kaartjes of appjes verstuurd en is er veel gebed voor elkaar, voor de samenleving en voor de wereld.

Wat nu als u of als jij een voorbede of dankzegging wilt aanvragen? Het is goed om ook in deze periode met elkaar persoonlijke zaken te kunnen delen om het samen in gebed te brengen bij de HEER. Daarom kunt u een voorbede of dankzegging rechtstreeks bij mij aanvragen (zie Scipio of gemeentegids voor telfoonnummer of email adres). Ik zorg dat uw voorbede of dankzegging doorgestuurd wordt en op Scipio wordt geplaatst. Op deze manier kunnen gemeenteleden thuis de voorbede of dankzegging meenemen en blijven we ook persoonlijk verbonden aan elkaar.

De voorbeden en dankzeggingen zullen te vinden zijn in de rubriek 'Liturgie en mededelingenblad' op Scipio.

In vertrouwen op Jezus gaan we verder. Het loopt Hem niet uit de hand. Ook al zien we het nu nog niet volledig, maar de Here Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. Aan ons de taak om juist in deze onzekere tijd de liefde van God uit te stralen en alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Daarbij mogen we de belofte van Jezus voor ogen houden: "Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

Namens de kerkenraad,
Ds. Henk-Jan Vazquez
Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur. In verband met Corona is er op dit moment alleen om 10.00 uur een dienst.

Volg ons

CGK Emmen - de Bethel
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving