Inloggen

ANBI & Avg-wet

ANBI
De Christelijke Gereformeerde Kerk Emmen (CGK Emmen) is aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI) via de groepsbeschikking van de landelijke Christelijke Gereformeerde Kerken (RSIN: 820703242).

Een overzicht van informatie t.b.v. deze status vindt u in ons beleidsplan en financiële situatie. Klik op ANBI gegevens 2016 voor een samenvatting van de jaarrekening 2016 en de begroting 2017.  

De CGK Emmen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01151397.

Rabo-rekening NL10RABO0317013335.

Voor meer informatie over Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland klik hier voor de landelijke website.

AVG-wet
Wat betreft de privacy-wetgeving en het statement wat ook betrekking heeft op CGK Emmen;
Deze zullen z.s.m. geplaatst worden op de site en ook leden van de gemeente zullen ter zijne tijd geïnformeerd worden over deze wet en wat dit betekent voor ons als gemeente.
Binnen onze gemeente is tevens een functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris zal toezicht houden op, en naleving controleren van de AVG-wet binnen onze gemeente.
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving