Inloggen

Missie & Visie: Met hart en ziel!

Met hart en ziel!
Dat is het jaarthema van 2018-2019! Kinderen, tieners en jongeren; welke personen willen we dat ze worden? Personen die hun gewoonten en voorkeuren laten bepalen door de aanbidding van God! Daarbij gaat het nadrukkelijk om hun hele mens-zijn. Ze moeten leren om zich met hart, ziel en lichaam te richten op God – niet omdat de ‘regels’ dat van hen vragen, maar omdat ze van God houden. Zoals we zingen met Psalm 116, berijmd: ‘God heb ik lief!’ In de gemeente doen we hen dat voor! Daarom staan we het komende jaar stil bij de volgende aspecten.

1. Aanbidding
‘De aanbidding van de kerk is het hart van discipelschap’ (Smith, 68). Aanbidding is een geliefd thema bij sommige jongeren. Maar wat is eigenlijk aanbidding? Het is een ontmoeting met de levende God, waarvoor het initiatief uitgaat van God zelf en niet van ons. Niet ons prettige gevoel is daarbij het belangrijkst, maar de eer van God. Deze inzet brengt een zeker risico met zich mee. Het hart van jongeren (en ouderen) is niet vanzelfsprekend gericht op deze aanbidding. Integendeel! Met de oproep tot aanbidding lopen we dus het risico dat de reactie aarzelend of zelfs afwijzend is.
Dat zullen we serieus moeten nemen – zowel pastoraal als appellerend. Biddend om de leiding van de Heilige Geest, mogen we niettemin verwachten dat het enthousiaste voorbeeld van de gemeente aanstekelijk zal werken!

2. Deugden
Als je het hebt over ‘goede gewoonten’, heb je het in feite over karaktervorming en over deugden. Het woord ‘deugden’ heeft voor ons een wat moralistische klank, maar voor de apostel Petrus was dat níet zo. Hij schrijft er onbevangen over in zijn tweede brief: ‘Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing…’ enz. (2 Petr.1:5-9, vgl. ook Paulus in Kol. 3:12- 14). Volgens Petrus gaat het ontwikkelen van deugden zelfs aan de kennis vooraf! Het is onze aandacht dus meer dan waard! We willen jongeren ertoe uitdagen om deze deugden te ontwikkelen, zoals ook in ons beleidsplan staat: ‘Met jongeren ontdekken en oefenen hoe hun hun karakter – hun concrete mens-zijn
in al zijn facetten – gestempeld wordt door christelijke deugden (karaktervorming).

3. Rituelen
Betekenisvolle rituelen spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen van goede gewoonten, juist ook omdat ze meer een beroep doen op de verbeelding dan op het verstand. Rituelen vinden plaats in het gezin, binnen de huisgodsdienst. Welke gewoonten hanteren we daarbij? Welke rituelen zijn ondersteunend? Maar ook in de kerk spelen ze een belangrijke rol. Snappen kinderen wat er in de kerkdienst gebeurt? Hoe leren we hen de doop en het Avondmaal te beleven? En: hoe richten we onze jeugdruimte in? Ook daarover willen dit jaar met elkaar nadenken.
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving