Inloggen

Missie & Visie

Onze kerk heet 'Bethel', dat betekent: 'Huis van God'. Bethel is een gemeenschap van mensen. Samen vormen wij een huis van levende stenen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer. Hij stierf voor ons, wij leven voor en door Hem.

Bethel is het gebouw waar wij samen komen. In dat huis worden we elke zondag opgebouwd in ons geloof en kunnen we elkaar ontmoeten. Ook door de week staan de deuren van de kerk regelmatig open voor een bijbelstudie- of gebedsbijeenkomst, catechisatie of gewoon voor de gezelligheid.
U en jij bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur en in de agenda kun je zien welke andere bijeenkomsten of activiteiten er zijn.

 Jaarthema 2016-2017: "Samen bij Eén"

In de Psalmen wordt het verlangen naar water verschillende keren vergeleken met de dorst naar God. ‘Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!’, zegt de dichter van Psalm 42. Opvallend is dat de dichter deze dorst direct koppelt aan zijn verlangen om mee te gaan in de stoet die optrekt naar Gods huis. Het samen zijn als gemeente is voor hem een belangrijk moment om samen te drinken bij Gods waterstromen – een bronmoment.
In diezelfde geest mogen we Psalm 23 lezen. David vergelijkt zichzelf hier met een schaap dat door God, zijn Herder, geleid wordt naar stille wateren. Daar wordt zijn ziel verkwikt, samen met de andere schapen van de kudde. Opnieuw een bronmoment.
Dit seizoen willen we met elkaar erover nadenken dat de gemeente bij uitstek de plek is waar jongeren mogen drinken bij de Bron van leven. Ouderen gaan hen hierin voor. Zij drinken uit dezelfde Bron en zorgen ervoor dat de gemeente een plek is waar jongeren zich veilig, welkom en geaccepteerd weten. Ze zorgen ervoor dat er bronmomenten zijn – rond gebed, Bijbel en ontmoeting. Daarover willen we in het seizoen 2016/2017 nadenken, onder het motto Samen bij Eén bronmomenten voor de gemeente.
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving