Inloggen

Missie & Visie

Onze kerk heet 'Bethel', dat betekent: 'Huis van God'. Bethel is een gemeenschap van mensen. Samen vormen wij een huis van levende stenen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer. Hij stierf voor ons, wij leven voor en door Hem.

Bethel is het gebouw waar wij samen komen. In dat huis worden we elke zondag opgebouwd in ons geloof en kunnen we elkaar ontmoeten. Ook door de week staan de deuren van de kerk regelmatig open voor een bijbelstudie- of gebedsbijeenkomst, catechisatie of gewoon voor de gezelligheid.
U en jij bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur en in de agenda kun je zien welke andere bijeenkomsten of activiteiten er zijn.

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen

 Open je ogen!

In het jaarthema (2017-2018) en diaconale project 2018 staan we stil bij het thema Open je ogen. Door middel van dit thema wordt de hele gemeente gestimuleerd om actief te ‘zien’. In onze standaardmodus kijken we vaak alleen maar naar wat we zelf willen zien. En wat in ons eigen straatje past. Wanneer zijn we bereid om dingen op ons in te laten werken die we in eerste instantie niet zien of op het eerste gezicht niet zien? Staan we echt open voor nieuwe ervaringen of ontdekkingen en durven we daarvoor de ander echt in de ogen te kijken?
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving