Zending & Evangelisatie

Zending
De landelijke christelijke gereformeerde kerk zendt diverse dominees en zendingswerkers uit voor verkondiging van het evangelie over de gehele wereld. Daarnaast financieren zij elk jaar verschillende projecten. Elk jaar zal één van deze projecten onder de aandacht van elke plaatselijke gemeente worden gebracht. Voor de jaren 2017 en 2018 is dat een project te Mocuba in Mozambique. De jaarlijkse afdracht van de gemeente Emmen zal besteedt worden aan de kosten voor het onderwijsondersteunende personeel. De zendingscommissie organiseert o.a. zendingszondagen om het werk voor de zending onder de aandacht te brengen. De hyperlink naar het project is: www.ruama.nl

Evangelisatie
De evangelisatiecommissie heeft als belangrijkste doel om mensen van God te vertellen. We willen via verschillende activiteiten mensen bereiken en hen bekend maken met Gods grote liefde en genade. We doen dit samen met: Het Leger des Heils korps Emmen, Baptistengemeente De Bron, Baptistengemeente Het Baken en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Emmen.
Voor meer informatie kunt U op de website kijken van Geloven in Emmen, www.geloveninemmen.nl of op hun Facebook-pagina.
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur. In verband met Corona is er op dit moment alleen om 10.00 uur een dienst.

Volg ons

CGK Emmen - de Bethel
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen

> Routebeschrijving