Catechese

Basiscatechese
Is voor de leeftijd 10 en 11 jaar. We komen elke week bij elkaar, afwisselend op dinsdag- en woensdagavond van 19.00 - 20.00 uur in de kerk. Zie de agenda voor de data.

Follow Up 1
Is voor de leeftijd 12 tot en met 14 jaar (klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs). We komen elke week bij elkaar, afwisselend op dinsdag- en woensdagavond 19.00 - 20.00 uur in de kerk. We gebruiken het programma 'Follow up'.

Follow Up 2
Is voor de leeftijd 14 tot en met 16 jaar (klas 3 en 4 van het voortgezet onderwijs). We komen elke week bij elkaar, afwisselend op dinsdag- en woensdagavond 19.00 - 20.00 uur in de kerk. Ook hier gebruiken we de methode 'Follow up'.

Catechese 16+
Is voor de leeftijd van 16 jaar en ouder (klas 5 van het voortgezet onderwijs en hoger). We komen eens in de twee weken bijelkaar op dinsdagavond 20.30 - 21.30 uur in de pastorie.

Belijdeniscatechese
In overleg met de predikant wordt een geschikt tijdstip afgesproken met de belijdeniscatechesanten.
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur. In verband met Corona is er op dit moment alleen om 10.00 uur een dienst.

Volg ons

CGK Emmen - de Bethel
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving