Inloggen

Jeugdactiviteiten

AJeugd van 10-12 jaar
Voor kinderen in de leeftijd van 10-12 jaar (groep 7 en 8 van de basisschool) is er elke 14 dagen op zondagmiddag in de kerk jeugdclub 'Shine' van 16.00 - 18.00 uur. We hebben een leuk programma dat bij jouw leeftijd aansluit.
Ook is er elke week basiscatechese, afwisselend op dinsdagavond en woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de kerk (kijk hiervoor ook in de agenda). We gebruiken de methode 'He Lives'. Je bent van harte welkom!

Jeugd van 12-14 jaar
Voor de jeugd in de leeftijd van 12 t/m 14 jaar (klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs) komt elke 14 dagen op zondagmiddag jeugdclub 'Faith' bij elkaar. We beginnen om 16.00 uur, in de kerk. We eindigen rond 18.00 uur, vlak voor de avonddienst dus. We hebben een leuk en afwisselend programma waarbij we soms ook naar buiten gaan voor de opdrachten.
Ook is er elke week catechisatie, afwisselend op dinsdagavond en woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in ons kerkgebouw (zie de agenda). We gebruiken hiervoor de methode 'Follow Up'.

Jeugd van 15-17 jaar
Voor de tieners van 15 t/m 17 jaar (klas 4 en hoger) wordt eens per 14 dagen op zondag in de kerk van 19.30 (na de avonddienst) tot 21.30 uur jeugdclub 'Echo' georganiseerd. We hebben een leuk programma dat bij jouw leeftijd aansluit.
Ook is er voor de jeugd in deze leeftijdscategorie elke twee weken catechisatie op donderdagavond van 19.30 - 21.00 uur in de pastorie, Ronerbrink 116 te Emmen. Kijk voor de data bij de agenda). Je bent van harte welkom!

Jeugd 18+
'Filia' is de jeugdclub voor de jeugd van 18 jaar en ouder.
Deze groep bestaat uit studenten die elders in het land studeren en/of wonen. Hierdoor komt de groep elke maand samen om over het geloof; de Bijbel en God te praten, maar ook om elkaar niet uit het oog te verliezen.

Afgelopen augustus (2018) heeft deze groep twee weken lang een diaconaal project gedaan in Rome! Verdere informatie is te zien op hun persoonlijke pagina; klik hier
 
Belijdeniscatechisatie
Als je belijdenis van je geloof wil doen, is het volgen van belijdeniscatechisatie een goede voorbereiding. Wil je meer informatie of deelnemen aan de deze catechisatie neem dan contact op met de jeugdouderlingen of onze predikant. Tijdens de belijdeniscatechisatie worden de belangrijke thema’s rondom geloven en de kerk behandeld. Er wordt gekeken naar wat de Bijbel daarover leert en welke lessen er te trekken zijn uit de belijdenisgeschriften. Afgelopen Pinksterzondag heeft er weer een belijdenisdienst plaats mogen vinden. Wil jij ook belijdeniscatechisatie volgend seizoen volgen? Neem contact op met de jeugdouderlingen of onze predikant.

Alphasquad
Alphasquad is een groepje jong volwassenen (20+). Na het volgen van de Youth-Alpha cursus is de groep doorgegaan als een gezellig Bijbelstudiegroepje. De avond lijkt wat op een Alpha-avond: ze beginnen met een gezamenlijke maaltijd, dan een stukje verdieping waar (uiteraard) de Bijbel open gaat, en daarna is er wat tijd voor een hapje en drankje en kan er nog wat verder bij- of doorgekletst worden. Omdat de Alphacursus een gezamenlijke activiteit was van CGK en GKV, wordt Alphasquad ook bezocht door GKV leden. Ze komen eens in de twee weken samen op vrijdagavond 18.30 in de kerk. Er kunnen altijd wel mensen bij, dus als je belangstelling hebt neem dan contact op met Henk Holtman.

Clubcommissie
De clubcommissie bestaat uit leiders van de jeugdclubs. Zij organiseren activiteiten voor de jeugd vanaf 10 jaar, zoals clubkamp, startweekend, een schaatsuitje en de reguliere clubbijeenkomsten.

Jeugddienstcommissie
De jeugddienstcommissie organiseert ongeveer eens in het kwartaal in samenwerking met de predikant en de jeugd de jeugddiensten op zondagavond. Deze jeugddiensten zijn bedoeld voor jeugd van 13 jaar en ouder. Hierbij willen we de drempel voor kinderen en jongeren zo laag mogelijk maken. Dit houdt het volgende in:
- dat in alle onderdelen van de dienst begrijpelijke taal wordt gebruikt;
- dat de lied- en muziekstijl zoveel mogelijk herkenbaar is voor jongeren, zodat zij zich daarbij zullen thuis voelen;
- dat zoveel mogelijk onderdelen van de dienst (mede) door de jeugd zullen worden voorbereid en uitgevoerd.
Vragen, ideeën, tips of opmerkingen voor de jeugddienstcommisie? Neem dan contact op met Jorieke Buirs, Anja de Beer of Ruben Snippe.

Actief worden in het jeugdwerk?
Er zijn meerdere mogelijkheden om actief te worden in het jeugdwerk in onze gemeente. Voor een aantal functies hebben we een functieprofiel, zie onder. Voel je je aangesproken of wil je graag meer informatie? Neem dan contact op met de jeugdouderlingen.
Profiel jeugdpastoraal bezoeker
Profiel catecheet
Profiel clubleider

Meer vragen?
Vraag het de jeugdouderlingen, Henk Holtman of Tjipke de Beer.
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving