Volwassenen

Huiskamer bijbelstudiegroep
De huiskamer bijbelstudiegroep komt elke twee weken op dinsdagavond bij elkaar in het huis van één van de deelnemers. Dit zal steeds rouleren. De bijbelstudies worden steeds door één of twee deelnemers voorbereid, wat overigens geen verplichting is! De bijbelstudiegroep is bedoeld voor mensen van alle leeftijden, die verdieping zoeken voor hun geloofsleven en daar graag met anderen over praten. Voel je je hierdoor aangesproken, kom dan een keer kijken of het iets voor jou is. Je bent van harte welkom! In de agenda zal steeds de plaats van samenkomst en het te behandelen bijbelgedeelte worden vermeld.

Gemeentecatechese
Op de derde maandag van de maand komen we bij elkaar van 19.30 - 21.00 in de kerk. We bestuderen dan een bijbelgedeelte. Welk onderwerp dat is, kunt u zien in de agenda.

De Doorpraters
Wij komen eens per maand bij elkaar op zondag na de ochtenddienst en is bedoeld voor jong belijdende leden.

De Twenners
Twenners, een groep van twintig, inmiddels de meeste dertig plussers komen om de zondagavond bij iemand thuis bij elkaar om een onderwerp te bespreken. Onderwerpen naar aanleiding van een boekje dat een aantal weken achtereen wordt behandeld. Soms komen ook 'losse onderwerpen' aan de orde, ieder naar eigen keus. De avond wordt namelijk voorbereid door één of meerdere deelnemers.
Telkens aan het begin van het nieuwe jaar hebben we een gezamenlijke nieuwjaarsborrel avond en we sluiten het seizoen af met een BBQ! Ben je in de twintig of dertig en lijkt het je leuk om samen met ons door te praten en je te verdiepen in bijbelse, maar ook allerdaagse onderwerpen neem gerust contact met ons op. Contactpersoon Petra Kramer. Voor verdere contactgegevens verwijzen wij in verband met privacy naar de gemeentegids.

Gebedsuur
Elke eerste woensdag van de maand komen we als gebedsteam bij elkaar vanaf 19.30 u. De ene maand bidden we in Bethel en de andere in de Goede Herderkerk aan de Oude Roswinkelerweg. Kijk voor de locatie in de agenda.

Onderling contact
Veel gemeenteleden stellen onderling contact op prijs. Onderling Contact is een werkgroep van contactpersonen (m/v), die eens per jaar vergaderen. Elke wijk heeft minstens twee contactpersonen, die deel uitmaken van het wijkteam. Minstens één maal per jaar vergaderen de wijkouderling en -diaken met de contactpersonen van de wijk. Bij problemen en vragen zal over en weer contact worden opgenomen.
Ten aanzien van vertrouwelijke informatie bewaart de contactpersoon zwijgplicht. Tot de taak van de contactpersoon behoort het bezoeken van:
- bejaarden, zieken en nieuw-ingekomenen (mèt welkomstpakket);
- de naaste familie bij overlijden en de begrafenis bijwonen;
- bij huwelijk de bevestigingsdienst en/of de receptie;
- aandacht schenken bij een geboorte;
- aandacht schenken aan een huwelijksjubileum.

Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur. In verband met Corona is er op dit moment alleen om 10.00 uur een dienst.

Volg ons

CGK Emmen - de Bethel
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving