Vrouwengroepen

Vrouwengroepen
Binnen de gemeente zijn meerdere vrouwengroepen actief.

Hannah
Hannah komt samen op de woensdagavond, en wordt voornamelijk gevormd door moeders met kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze groep komt elke maand bij elkaar bij één van de deelneemsters thuis. De inhoud van het programma is afwisselend bijbelstudie en onderwerpen m.b.t. de (geloofs)opvoeding. Naast de bijeenkomsten worden er ook gezamenlijke activiteiten met andere groepen georganiseerd, zoals een kerstviering, spreeksteravond, etc.

Eva
Eva is een vrouwengroep voor vrouwen van alle leeftijden, met en zonder kinderen. Deze groep komt eens in de maand bij elkaar in de kerk. We bespreken onderwerpen die christen vrouwen interesseren. We vinden het fijn om elkaar beter te leren kennen en leuke dingen samen te doen. De data staan op het mededelingenblad vermeld en zijn ook te vinden in de agenda/kalender van deze site.

Vrouwen bijbelstudiekring
De vrouwen bijbelstudiekring vergadert eens per 14 dagen op donderdag van 10.00-11.30 uur in de kerk. Tweewekelijks behandelen we een onderwerp uit het blad Contact.
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur. In verband met Corona is er op dit moment alleen om 10.00 uur een dienst.

Volg ons

CGK Emmen - de Bethel
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving