Inloggen

Avonddienst ds. HJ Vazquez

Welkom en mededelingen
Zingen: Gez. 279:1 en 2 LvK
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 34:4 en 9
Lezen van het verkorte Avondmaalsformulier
Zingen: Opw. 311:1
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Opw. 311:4
Gebed
Bijbellezing: Openb. 20:11-21:8
Zingen: Gez. 279:3 en 4 LvK
Lezen: HC zondag 22 (catechismus in gewone taal)
Verkondiging: Jezus komt om te oordelen
Zingen: Gez. 279:5 en 6 LvK
Gebed
Inzameling van onze gaven
Zingen: Ps. 40:3
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gez. 279:7 LvK
Zegen


Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving