Inloggen

Ochtenddienst ds. H.J. Vazquez

Thema: De vrucht van de Geest: GEDULD
Welkom
Zingen: Ps. 106:4 en 13 DNP
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 130:3 en 4
Gods wil voor ons leven
Zingen: ELB 189b:2 en 3
Kindermoment
Zingen: kinderlied
Gebed
Bijbellezing: Mat. 18:21-35 en 2 Petrus 3:8-9
Zingen: ELB 233:1, 4 en 5
Verkondiging: De vrucht van de Geest: GEDULD
Zingen: Gez. 252:1 en 2
Dankzegging en voorbeden
Inzameling van de gaven
Zingen: Gez. 460:1 en 3
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving