Inloggen

Ochtenddienst ds. HJ Vazquez

Welkom en mededelingen
Zingen: Opw. 268 (Hij kwam bij ons)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Ps. 62:1
Gods wil voor ons leven
Zingen: Ps. 25:4 DNP
Kindermoment
Zingen: kinderlied
Gebed
Bijbellezing: Jes. 42:1-9 en Mat. 12:15b-21
Zingen: Opw. 411 (Geprezen zij de Here)
Verkondiging: Jezus kwam om te dienen
Zingen: ELB 109:1 en 3
Lezen eerste gedeelte formulier
Zingen: JdH 94 (Heer, ik kom tot U)
Tijdens zingen wordt de tafel klaargemaakt
Lofprijzing aan tafel
Zingen: Gez. 249:3 LvK
Lezen instellingswoorden
Gebed
Vredegroet
Viering Heilig Avondmaal
Zingen: Ps. 116:1 en 3
Dankgebed
Inzameling van onze gaven
Zingen: Opw. 580 (Ik ben zo dankbaar)
Zegen
Terug
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving