Inloggen

Bijbelleesrooster week 6 2019

Bijbelrooster voor de komende week (thema: Er is hoop!)

N.a.v. de verkondiging over Marcus 12:41-44 en Handelingen 11:19-30

In het kader van hulpverleningszondag!

 

Maandag 4 februari

Psalm 146:1-5                   

Gisteren was het hulpverleningszondag. Uit deze Psalm leren we dat je pas echt gelukkig bent als je de God van Jakob tot hulp hebt. Heb ik dat in mijn leven? En zo ja, waaruit blijkt dat eigenlijk?

 

Dinsdag 5 februari

Exodus 15:1-20                

Het lied van Mozes. In vers 2 zingt Mozes: ‘de HEER kwam mij te hulp’. Heb ik wel eens momenten gekend dat de HEER mij helemaal niet te hulp kwam, terwijl ik dat wel graag had gewild? Hoe ging ik daar dan mee om?

 

Woensdag 6 februari

Galaten 5:13-26               

In dit Bijbelgedeelte benadrukt de HEER dat we elkaar moeten dienen in liefde. Hoe is dat eigenlijk in mijn leven? Groei ik in naastenliefde? Zo nee, waar ligt dat dan aan? Zo ja, hoe kan ik anderen in de gemeente helpen om daar ook in te groeien?

 

Donderdag 7 februari

Johannes 13:31-35         

Lees vers 35 nog eens. Het effect van elkaar liefhebben en dienen is dat anderen gaan zien dat we volgelingen, leerlingen, discipelen van Jezus zijn. Wat doet deze tekst met mij? Zien mijn collega’s, mijn buren, mijn klasgenoten aan mij dat ik Jezus liefheb en volg?

 

Vrijdag 8 februari

Matteüs 25:31-46           

Het helpen van de naaste weegt zwaar bij God en ook tijdens het eindoordeel dat plaats zal vinden. Wat betekent dat voor mijn dagelijkse leven in het hier en nu?

Reageer op de volgende stelling:

Als ik mijn naaste niet liefheb, ben ik straks niet welkom op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde!

 

Zaterdag 9 februari

Psalm 146:5-10                

We lezen in deze Psalm hoe de HEER hulp biedt aan mensen. Maar de Bijbel laat zien dat God mij daarbij wil inschakelen. Hoe kan ik in mijn leven namens God hulp bieden aan de mensen om mij heen? Bedenk een concreet plan en ga daarmee aan de slag.

Vandaag is het kerkenraadsdag. Wilt u daarom vandaag in het bijzonder voor de kerkenraad bidden dat we, geleid door de Heilige Geest, visie en beleid mogen ontwikkelen die liggen in de lijn van Gods wil.

Terug naar overzicht
Over ons

De Bethel is een gemeenschap van mensen. Het geloof in God bindt ons samen. Hoe verschillend we ook zijn, we zijn één door Jezus Christus onze Heer.

De Bethel is ook een gebouw waar wij samen komen. We zijn alle dagen van de week gemeente van Jezus Christus, maar dat wordt vooral zichtbaar op de zondag als we samenkomen. Ook u bent van harte welkom! Elke zondag zijn er diensten om 10.00 uur en 18.30 uur.

Volg ons

Chr. Geref kerk Emmen
Sterrenkamp 14
7811 HB Emmen
0591-619100
> Routebeschrijving